Generalistische en Specialistische zorg

Op deze pagina kunt u informatie lezen over Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?

Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ).

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.

De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.

Onze praktijk biedt behandelingen in de GBGGZ en de SGGZ maar voor het overgrote deel worden behandelingen uitgevoerd die vallen onder de GBGGZ.

Toewijzing naar de GBGGZ en SGGZ

De toewijzing naar de GBGGZ gebeurt door de huisarts en de praktijkondersteuner als er sprake is van psychische problemen. Afhankelijk van deze problemen wordt na de intake een behandeltraject toegewezen. Dit kan variëren.

De toewijzing naar de SGGZ gebeurt ook door de huisarts, met name indien sprake is van complexe problematiek welke een langdurige behandeling nodig heeft. Binnen onze praktijk betekent dit dat een behandeling hooguit een jaar duurt waarbij vooraf wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. Dit wordt na de intake aan u meegedeeld. Voor diagnoses die behandeling van een psychiater vergen of waarbij een ander specialisme nodig is, verwijzen wij u in overleg met de huisarts door naar een GGZ instelling.

Lees verder: Met welke klachten kunt u bij ons terecht